Задачи за числа

Решете следните шест задачи за трицифрени и четирицифрени числа, като използвате това което научихте за отделяне на цифрите на чизлото.

chisla

Published by

Dimitar Minchev

PhD of Informatics

13 thoughts on “Задачи за числа”

 1. в) на Четирицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3, a4;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  cout<<a1*a4<<endl;
  cout<<a2*a3<<endl;
  return 0;
  }

 2. б) на Четирицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3, a4;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  cout<<a3<<a4<<a1<<a2<<endl;
  return 0;
  }

 3. а) а Четирицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3, a4;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  cout<<a1+a3<<endl;
  cout<<a2+a4<<endl;
  return 0;
  }

 4. б) на Трицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  cout<<a3+a2+a1<<endl;
  return 0;
  }

 5. а) на Трицифрено число (горе)

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  cout<<a3<<a2<<a1<<endl;
  return 0;
  }

 6. трицифрено б) е:
  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3,b;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  b=a1+a2+a3;
  cout<<b<<endl;

  return 0;
  }

 7. трицифрено число а) е:
  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  cout<<a3<<a2<<a1<<endl;

  return 0;
  }

 8. грешка задачата е:
  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3,a4,b,d;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  b=a1*a4;
  d=a2*a3;
  cout<<b<<endl;
  cout<<d;
  return 0;
  }

 9. #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3,a4,b,d;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  b=a1*a4;
  d=a2*a3;
  cout<<b<<endl;
  cout<<d;
  return 0;
  }

Comments are closed.