Задачи за числа

Решете следните шест задачи за трицифрени и четирицифрени числа, като използвате това което научихте за отделяне на цифрите на чизлото.

chisla

Публикувано от

13 мнения за “Задачи за числа”

 1. в) на Четирицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3, a4;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  cout<<a1*a4<<endl;
  cout<<a2*a3<<endl;
  return 0;
  }

 2. б) на Четирицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3, a4;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  cout<<a3<<a4<<a1<<a2<<endl;
  return 0;
  }

 3. а) а Четирицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3, a4;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  cout<<a1+a3<<endl;
  cout<<a2+a4<<endl;
  return 0;
  }

 4. б) на Трицифрено число

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  cout<<a3+a2+a1<<endl;
  return 0;
  }

 5. а) на Трицифрено число (горе)

  #include
  using namespace std;
  int main ()
  {
  int a, a1, a2, a3;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  cout<<a3<<a2<<a1<<endl;
  return 0;
  }

 6. трицифрено б) е:
  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3,b;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  b=a1+a2+a3;
  cout<<b<<endl;

  return 0;
  }

 7. трицифрено число а) е:
  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3;
  cin>>a;
  a1=(a/100)%10;
  a2=(a/10)%10;
  a3=(a/1)%10;
  cout<<a3<<a2<<a1<<endl;

  return 0;
  }

 8. грешка задачата е:
  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3,a4,b,d;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  b=a1*a4;
  d=a2*a3;
  cout<<b<<endl;
  cout<<d;
  return 0;
  }

 9. #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a,a1,a2,a3,a4,b,d;
  cin>>a;
  a1=(a/1000)%10;
  a2=(a/100)%10;
  a3=(a/10)%10;
  a4=(a/1)%10;
  b=a1*a4;
  d=a2*a3;
  cout<<b<<endl;
  cout<<d;
  return 0;
  }

Коментари са забранени.