Задачи за домашна работа

1.
Иван има за задача да проверява дали едно число е в даден интервал или не е. Имате 3 естествени числа начало, край на числовия интервал и число за проверка.
Да се състави програма, чрез която по въведени 3 естествени числа от интервала [10..2055] N,P,C съответно за начало, край на интервала и число за проверка се извежда дали числото е в или извън интервала.
Програмата да е индиферентна относно въведените стойности за начало и край на интервала.
Пример: 2, 125, 678 Изход: Числото е извън интервала.

2.
Една жаба живеела на дъното на кладенец. Гледайки непрекъснато светлото петно над себе си решила да се покачи и да го разгледа Всеки ден тя се изкачвала по x метра нагоре, но през нощта се разколебавала и слизала по y метър надолу.
Да се състави програма, която чрез цикъл while описва движението на жабата. Дълбочината на кладенеца, x и y се въвеждат от клавиатурата.
Входни данни:естествено число от интервала [10..101] – дълбочина на кладеница , x и y.
Пример: при 20 метра дълбочина на кладенеца x=5 и y=3 жабата се изкачва на 8-мия ден.

3.
Да се състави програма, която извежда всички естествени трицифрени числа, които са кратни на сбора от цифрите си.
Програмата да изведе техния общ брой.
Пример: 102, има сбор от цифри 3, а 102 се дели без остатък на 3.
Изход: 180

4.
Местната общинска управа решила празника на града да се празнува до местния манастир.
За целта наели транспортна фирма за превоз на желаещите. Уговорката била за 100-200 човека.
Фирмата паркирала 3 автобуса всеки с места от интервала [100..200].
Събралите се скупчили около 1-вия автобус, малцина се качили във втория. Самият кмет, всички съветници, общо 30 човека и може би още 1-2 се качили в 3-тия автобус.
След допитване с демократичния кмет шефът на фирмата наредил във всеки автобус да има равен брой пътници.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат броя пътници в първите два автобуса и да ги разпределя по равно в трите автобуса.
Пример: 43,46 Изход: 1-ви -3; 2-ри -6; 3-ти +9.

5.
Да се състави програма, която въвежда естествени числа от интервала [10..9999], докато сумата им стане 5 цифрено число.
Програмата да извежда най-голямото въведено число и неговия пореден номер.
Входни данни: естествени числа от интервала [1..9999]
Пример: 12, 4444, 2022, 3033, 4123 Изход: 4444 с номер 2

6.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе числото, което е най-близко до средната стойност на въведените числа.

7.
Да се състави програма, която изчислява сумата от цифрите на всички естествени 2-цифрени числа до въведено от клавиатурата 2-цифрено число.
Входни данни: n – естествено 2-цифрено число от интервала [10..99].
Пример: 21
Изход: 60

8.
Да се състави програма, която извежда всички естествени трицифрени числа, които нямат еднакви цифри т.е. 100 и 101 не се извеждат.
Програмата да изведе броят на числата
Изход: Общ брой на числата 648

9.
Римските цифри се означават с главни букви латиница съответно 1-I, 5-V, 10-X, 50-L, 100-C, 500-D и 1000-M.
Да се състави програма, която по въведено естествено число от интервала [1..3000] извежда съответното число като римско.
Пример: 1 Изход: I

 

Публикувано от

3 мнения за “Задачи за домашна работа”

 1. A hint for exercise 9:
  Razsazdavaite kak se izpisvat stoticite, deseticite i edinicite pootdelno. 🙂

  Bill Gates 😀

 2. Задача 7:

  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int A[7];
  cin>>A[0]>>A[1]>>A[2]>>A[3]>>A[4]>>A[5]>>A[6];
  int sum=(A[0]+A[1]+A[2]+A[3]+A[4]+A[5]+A[6])/7;
  cout<<sum<<endl;
  return 0;
  }

Коментари са забранени.