Информация

Академията за таланти по програмиране е образователна инициатива, предназначена за ученици и студенти, целяща да събуди и запази интереса на обучаемите към програмирането и да подготви следващите български шампиони по ИТ.

Обучението е организирано в тематични школи:

C++

Школа по основи на програмирането, базирана на езика C++ и подходяща за начинаещи.

C#

Школа по разработка на приложения, базирана на езика C#  и подходяща за напреднали.

XAMARIN

Школа за създаване на мултиплатформени мобилни приложения, базирана на езика C# и Microsoft технологиите.

ASP.NET

Школа за писане на уеб приложения, базирана на платформата ASP.NET на Microsoft и подходяща за експерти.

Занятията се провеждат в сградата на БСУ, според предварително обявен график на занятията за съответната школа.

За записване се заплаща такса в размер от 100 лв., която се внася в счетоводството на БСУ или по Интернет, чрез електронната платежна система на БОРИКА.

Ръководител

Dimitar.Minchev
Димитър Минчев е преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Доктор по специалност Информатика получава през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. Ръководител е на Академията за таланти по програмиране.

Служебен: тел. +359 56 900 477 и email: mitko@bfu.bg
Личен: моб. +359 899 148 872 и e-mail: dimitar.minchev@gmail.com

Вашият коментар