Динамични структури

На последното занятие на академията бяха разгледани програми на динамични структури. Реализирани на езика C++ бяха следните програми: STACK = стек, LIST = списък, QUEUE = опашка.  Внимание се обърна на принципа на работа FIFO = First In First Out, FILO = First In Last Out, LIFO = Last In First Out, LILO = Last In Last Out. Следващата събота ще бъдат разгледани приложения на разгледаните динамични структури. Ето програмните фрагменти: queue, stack, list.

Публикувано от