Задачки за групата на напредналите

Група за напреднали @ АТП
Група за напреднали @ АТП

На 12 октомври 2013 г. с групата на напредналите на езика C++, работихме по 5 задачки за сортиране. Учениците срещнаха затруднения, затова задачките остават за домашно. На следващото занятие чакаме решенията им. Условията на 5-те задачки за сортиране можете да изтеглите от тук.

Тренировка върху динамични структури

а 25 май 2013 се проведе тренировка върху динамични структури. Учениците имаха 3 задачи и време за решаване от 120 минути. Класиране на първа и втора група е достъпно в състезателната система на АТП. Условия и решения на задачите можете да изтеглите от тук:

Тренировка на АТП върху динамични структури

Динамични структури

На последното занятие на академията бяха разгледани програми на динамични структури. Реализирани на езика C++ бяха следните програми: STACK = стек, LIST = списък, QUEUE = опашка.  Внимание се обърна на принципа на работа FIFO = First In First Out, FILO = First In Last Out, LIFO = Last In First Out, LILO = Last In Last Out. Следващата събота ще бъдат разгледани приложения на разгледаните динамични структури. Ето програмните фрагменти: queue, stack, list.