Първи срок на 2013-2014

Първи срок на Академията за таланти по програмиране (АТП) започва през октомври 2014. Записването на ученици става в счетоводството на БСУ. Занятията се провеждат всяка събота и неделя според графика в таблицата по долу.

дата час курс инфо

първa седмица

05.10.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
05.10.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
06.10.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
06.10.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

втора седмица

11.10.2013, петък 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
11.10.2013, петък 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
12.10.2013, събота 10:00-13:00 C++ напреднали
12.10.2013, събота 14:00-17:00 C# експерти

трета седмица

19.10.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
19.10.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
20.10.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
20.10.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

четвърта седмица

26.10.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
26.10.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
27.10.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
27.10.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

26-27.10.2013 – Първо национално on-line състезание на Telerik Kids Academy

пета седмица

02.11.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
02.11.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
03.11.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
03.11.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

шеста седмица

09.11.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
09.11.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
10.11.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
10.11.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

седма седмица

16.11.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
16.11.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
17.11.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
17.11.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

осма седмица

23.11.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
23.11.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
24.11.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
24.11.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

23-24.11.2013- Есенен турнир по информатика „Джон Атанасов“, Шумен

девета седмица

30.11.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
30.11.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
01.12.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
01.12.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

десета седмица

07.12.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
07.12.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
08.12.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
08.12.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

единадесета седмица

14.12.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
14.12.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
15.12.2013, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
15.12.2013, неделя 14:00-17:00 C# експерти

Последното занятие за 2013 година ще се проведе за всички групи в събота на 21.12.2013, съответно сутрешно занятие от 10:00 до 13:00 и слетобедно занятие от 14:00 до 17:00 часа. Ще имаме коледна тренировка върху масиви в състезателната система SPOJ с много награди.

дванадесета седмица

21.12.2013, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
21.12.2013, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
21.12.2013, събота 10:00-13:00 C++ напреднали
21.12.2013, събота 14:00-17:00 C# експерти

Първите занятия за 2014 година ще бъдат съответно: в събота на 11.01.2014 и в неделя на 12.01.2014 г., сутрешно занятие от 10:00 до 13:00 и слетобедно занятие от 14:00 до 17:00 часа.

тринадесета седмица

11.01.2014, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
11.01.2014, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
12.01.2014, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
12.01.2014, неделя 14:00-17:00 C# експерти

четиринадесета седмица

18.01.2014, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
18.01.2014, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
19.01.2014, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
19.01.2014, неделя 14:00-17:00 C# експерти

18-19.01.2014 – Второ национално on-line състезание на Telerik Kids Academy

петнадесета седмица

25.01.2014, събота 10:00-13:00 C++ начинаещи сутрешна група
25.01.2014, събота 14:00-17:00 C++ начинаещи следобедна група
26.01.2014, неделя 10:00-13:00 C++ напреднали
26.01.2014, неделя 14:00-17:00 C# експерти

01.02.2013 – Закриване на първи учебен срок и откриване на втори

Втори срок на Академията за таланти по програмиране (АТП) започва през февруари 2014. За желаещите да продължат обучението си и за нови ученици следва заплащане на такса в размер от 100 лв. която се внася в счетоводството на БСУ до 28 февруари 2014. Моля спазете този сток, защото интереса към школата по програмиране за ученици е голям и има опастност да не успеем да включим вашето дете при забавяне.

Вашият коментар