Извеждане на разбити цифри на n-цифрено число

#include<iostream>
using namespace std;
//функция за степен на 10-ката
int stepen(double a)
{
int sum=1;
for(int i=1;i<=a;i++) sum=sum*10;

return sum;
}
int main()
{
int x,br=0;
cin >>x;
int y=x;
//Записване на броя на цифрите на числото в br
for(int i=0;i<9999999;i++)
{
if(y!=0)
{
br++;
y=y/10;
}
else
break;
}
//извеждане на разбитото число използвайки функцията stepen()
for(int i=br-1;i>=0;i–)
cout << (int)(x)/stepen(i)%10 << “ „;

return 0;
}

Публикувано от