Тренировка

SPOJ върху цикли
SPOJ върху цикли

На 14 МАРТ 2015 се проведе състезание по решаване на 12 задачи за 180 минути в тренировъчната система SPOJ на Академита за таланти по програмиране. Вижте класиране на първа и класиране на втора група.

Published by

Dimitar Minchev

PhD of Informatics