Записване за школите по програмиране

  • Обучението е организирано в школи под формата на курсове с продължителност от 30 учебни часа.
  • За записване се заплаща такса в размер от 100 лв., в счетоводството на БСУ или по Интернет, посредством БОРИКА.
  • Школа стартира при записани 10 обучаеми.
  • Обучението се провежда събота и/или неделя в БСУ, според предварително обявен График на занятията.
  • Занятията ще стартират през октомври.

Записани ученици по школи:

Micro:BitC++C#XAMARINASP.NET
26800

Последна актуализация: 28.01.2019 г.

Публикувано от