На 15.10.2016 стартира C++

Записани ученици по школи към дата 14.10.2016 г.

C++ C# XAMARIN ASP.NET
27 8 7 12

Легенда: зелено = стартира обучение, червено = продължава записването.

График на занятията за школа C++

 1. 15.10.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 2. 22.10.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 3. 29.10.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 4. 05.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 5. 12.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 6. 19.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 7. 26.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 8. 03.12.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113

Списък на обучаемите за школа C++

 1. Георги Драгомиров Георгиев
 2. Християн Йорданов Василев
 3. Калоян Димитров Илиев
 4. Симона Георгиева Георгиева
 5. Николай Георгиев Георгиев
 6. Георги Ангелов Арабаджиев
 7. Светослав Димитров Цветков
 8. Иван Георгиев Рангелов
 9. Калин Благоев Александров
 10. София-Христина Веселинова Йочкова
 11. Михаил Филипов Кошничаров
 12. Раффи Никогосян
 13. Виктор Димитров Шаовчев
 14. Иван Динков Станчев
 15. Стоян Стоянов Иванов
 16. Александър Евгениев Манов

Публикувано от