bgcoder.com Contest 5

Петата тренировка на Телерик в bgcoder.com на Академията за таланти по програмиране, ще се проведе в зала 29 на БСУ в два дни както следва: 17 май 2014 (събота) от 9:00 ч. до 12:00 ч. и 18 май 2014 (неделя) – от 9:00 ч. до 12:00 ч.

Занятията продължават

Занятията продължават нормално след празниците! Школата по C++ e утре, събота (10.05.2014) в зала 29 на БСУ в две групи съответно от 10:00 и от 14:00. Школата по C# е в неделя (11.05.2014) пак в зала 29 на БСУ за двете групи, съответно от 10:00 и от 14:00.

СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ХАКАТОН 2014 @ БСУ

 

ХАКАТОН 2014 @ БСУ

Стартира регистрацията за ХАКАТОН 2014 @ БСУ. Уникално събитие, което събира специалисти в областта на ИТ технологиите с цел съвместна разработка на приложения. Като по този начин се стимулира интересът към високите технологии чрез обучения и практика. Вижте повече на сайта на инициативата.

Размяна на школите и майски празници

Тази събота (26.04.2014) и неделя (27.04.2014) школите са раменени, както следва:

  • Школата по C# ще бъде в събота (26.04.2014) от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 в зала 29 на БСУ.
  • Школата по C++ ще бъде в неделя (27.04.2014) от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 в зала 428 на БСУ.

От 1 до 6 май 2014 сградата на БСУ ще е затворена поради майските празници, така, че на 3 и 4 май 2014 занятия няма да има. Продължаваме на 10 и 11 май 2014.

Моля Ви още веднъж следете графика на учебните занятия тук: http://atp.bfu.bg/?page_id=267

Весели великденски празници!

Весели великденски празници!
Весели великденски празници!

От 18 до 21 април сградата на БСУ ще бъде затворена поради великденските празници. Занятия на Академията за таланти по програмиране тази събота и неделя (19 и 20 април 2014) няма да има. Весели великденски празници!

Състезание на Telerik в bgcoder

bgcoder.com
bgcoder.com

Напомням ви, че следващото състезание в „Детската академия на Телерик“ е тази събота на 12 април 2014 от 9:00 до 12:00 часа в системата за онлайн тренировки и състезания bgcoder. Така че занятията на “Академията за талати по програмиране” към Бургаски свободен университет ще започнат от 9:00 в зала 29 на БСУ.

Задачи за масиви

Зад.1 Да се състави програма, която записва в масив числата от редицата на Фибоначи, до зададено число въведено N от клавиатурата. Изчислете и отпечатайте на екрана сумата и произведението на числата от масива.

Вход: Изход:
5 12 30

Подсказка: 1+1+2+3+5 = 12 и 1*1*2*3*5 = 30

Зад.2 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.

Вход: Изход:
20
36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
2:65 4:37 6:85 8:51 12:31

Зад.3 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N [5..105] естествени числа в интервала от К до M [100..999]. Програмата да изведе всички нечетни числа, които НЕ принадлежат на предварително указания интервал [К..М]. На първи ред се въвеждат N, K и M следвани от числата.

Вход: Изход:
10 550 750
623 648 921 789 674 777 562 235 671 767
921 789 777 235 767

Зад.4 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N на брой естествени числа от интервала [9..299]. Програмата да изведе колко от елементите в масива имат за своя последна цифра първата цифра на общата сума на всички въведени числа. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. На изхода се извежда: общата сума, последната цифра на сумата и числото което има последна цифра равна на последната цифра на сумата.

Вход: Изход:
10
11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
595 5 55

Зад.5 Да се състави програма чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив. Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Да се изведе началната и крайна сума на елементите.

Вход: Изход:
10
53 81 70 88 38 45 15 57 33 50
530 5340

Подсказка: Числа стават: 533 811 700 888 388 455 155 577 333 500

Зад.6 Да се състави програма , чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.

Вход: Изход:
20
51 27 44 50 99 74 58 28 62 84 45 75 71 97 71 51 35 72 67 46
371

Подсказка: 51+51+27+44+99+28+71 = 371

КАНБАН @ Академия за таланти по програмиране

На 28 и 29 март 2014 обучаемите от АТП имаха възможност да придобият SOFT SKILS по екипна работа. Играта КАНБАН формира умения за работа в екип и състезателен дух. Разделени на 2 отбора Microsoft срещу Apple, участниците се съревноваваха за победа.
В крайна сметка всички много се забавляваха.

Участие във виртуалната общност на УЦДО

ucdo.bfu.bg/alumni
ucdo.bfu.bg/alumni

Учениците от Академията за таланти по програмирне (АТП) към Бургаски свободен университет (БСУ) се включиха към виртуалната общност на Университетския център по дистанционно обучение (УЦДО) със своя собствена група. Сайтът на виртуалната общност е достъпен в Интернет на адрес: http://ucdo.bfu.bg/alumni/. Той е реализиран с финансиране по проект № BG051PO001-4.3.04-003 “Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

23 март 2014 без C# в АТП


В неделя занятия на Академията за таланти по програмиране няма да има!
Моля Ви следете графика на занятията за втори срок на сайта в Интернет на адрес: http://atp.bfu.bg