Октомври и Ноември 2016

График на занятията за школа C++ (сутрешна група)

 1. 15.10.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 2. 22.10.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 3. 29.10.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 4. 05.11.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 5. 12.11.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 6. 19.11.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 7. 26.11.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113
 8. 03.12.2016 (събота), 10:00-13:00, зала 113

График на занятията за школа C++ (следобедна група)

 1. 15.10.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 2. 22.10.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 3. 29.10.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 4. 05.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 5. 12.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 6. 19.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 7. 26.11.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113
 8. 03.12.2016 (събота), 13:00-16:00, зала 113

График на занятията за школа C#

 1. 16.10.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 2. 30.10.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 3. 06.11.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 4. 13.11.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 5. 20.11.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 6. 27.11.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 7. 04.12.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29
 8. 11.12.2016 (неделя), 10:00-13:00, зала 29

График на занятията за школа ASP.NET

 1. 16.10.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 2. 30.10.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 3. 06.11.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 4. 13.11.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 5. 20.11.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 6. 27.11.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 7. 0412.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29
 8. 11.12.2016 (неделя), 13:00-16:00, зала 29