Задачи за масиви

Зад.1 Да се състави програма, която записва в масив числата от редицата на Фибоначи, до зададено число въведено N от клавиатурата. Изчислете и отпечатайте на екрана сумата и произведението на числата от масива.

Вход: Изход:
5 12 30

Подсказка: 1+1+2+3+5 = 12 и 1*1*2*3*5 = 30

Зад.2 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.

Вход: Изход:
20
36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
2:65 4:37 6:85 8:51 12:31

Зад.3 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N [5..105] естествени числа в интервала от К до M [100..999]. Програмата да изведе всички нечетни числа, които НЕ принадлежат на предварително указания интервал [К..М]. На първи ред се въвеждат N, K и M следвани от числата.

Вход: Изход:
10 550 750
623 648 921 789 674 777 562 235 671 767
921 789 777 235 767

Зад.4 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N на брой естествени числа от интервала [9..299]. Програмата да изведе колко от елементите в масива имат за своя последна цифра първата цифра на общата сума на всички въведени числа. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. На изхода се извежда: общата сума, последната цифра на сумата и числото което има последна цифра равна на последната цифра на сумата.

Вход: Изход:
10
11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
595 5 55

Зад.5 Да се състави програма чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив. Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Да се изведе началната и крайна сума на елементите.

Вход: Изход:
10
53 81 70 88 38 45 15 57 33 50
530 5340

Подсказка: Числа стават: 533 811 700 888 388 455 155 577 333 500

Зад.6 Да се състави програма , чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.

Вход: Изход:
20
51 27 44 50 99 74 58 28 62 84 45 75 71 97 71 51 35 72 67 46
371

Подсказка: 51+51+27+44+99+28+71 = 371

КАНБАН @ Академия за таланти по програмиране

На 28 и 29 март 2014 обучаемите от АТП имаха възможност да придобият SOFT SKILS по екипна работа. Играта КАНБАН формира умения за работа в екип и състезателен дух. Разделени на 2 отбора Microsoft срещу Apple, участниците се съревноваваха за победа.
В крайна сметка всички много се забавляваха.

Трето онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com

Третото национално онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com се проведе в два дни.

На 8 февруари 2014 (Събота) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 43 от 4 клас, 64 от 5 клас и 31 от 6 клас.

8 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy
8 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy

На 9 февруари 2014 (Неделя) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 10 от 4 клас, 22 от 5 клас и 17 от 6 клас.

9 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy
9 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy

Учениците от Академията за таланти по програмиране (АТП) също участваха и се представиха отлично. Резултатите са налични в тренировъчната система bgcoder.com на Telerik Kids Academy.

Резултати от второто онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com

Bgcoder Contest 2
Bgcoder Contest 2

Второто национално онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com се проведе в два дни. На 18 януари 2014 (Събота) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 58 от 4 клас, 83 от 5 клас и 37 от 6 клас. На 19 януари 2014 (Неделя) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 4 от 4 клас, 17 от 5 клас и 22 от 6 клас. Учениците от Академията за таланти по програмиране (АТП) също участваха и се представиха отлично.

Класиране на учениците от АТП с ненулеви точки от събота:

5 клас Задача 1. Робот Задача 2. Снежни топки Задача 3. Книги точки
Любомир Марински 70 0 0 70
6 клас Задача 1. Снежни топки Задача 2. Робот Задача 3. Чекмедже точки
Виктор Балтин 100 100 80 280
Кристиан Минчев 100 100 50 250
Пламен Берберов 100 60 0 160
Михаил Спасов 50 0 20 70
Сияна Жекова 0 50 0 50
Владимир Цъгов 30 0 0 30

Второ национално състезание на Telerik Kids Academy

bgcoder.com
bgcoder.com

Второ национално състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в обновената версия на тренировъчната система bgcoder.com, ще се проведе на 18 и 19 януари 2014 (събота и неделя) от 9:00 до 12:00 часа. Като пълноправен член на Telerik Kids Academy всички ученици от 4 до 6 клас на Академията за таланти по програмиране (БСУ) имат право на участие. Пожелавам им успех!

Първи занятия на АТП за 2014

Първи занятия на АТП за 2014
Първи занятия на АТП за 2014

Първи занятия за 2014 година на Академията за таланти по програмиране (АТП) към Бургаски свободен университет (БСУ) с подкрепата на Telerik Kids Akademy се проведоха на 11 и 12 януари 2014 година. Съответно групите за начинаещи и напреднали по C++ решаваха коледните задачи от тренировъчната система spoj, а в неделя групата по C# се занимаваше с тренировката Telerik Academy Exam 1 @ 6 Dec 2011 Morning.

Коледна треноровка на Академията за таланти по програмиране

Коледна тренировка на АТП
Коледната тренировка на АТП

На 21 декември 2013 се състоя коледна треноровка на Академията за таланти по програмиране. Учениците имаха 10 задачи и време от 180 минути за тяхното решаване. Класирането на първа и втора група е налично в тренировъчната система SPOJ на школата.

Архивен файл с условията на задачите от тренировката можете да изтеглите от тук.

Tренировка на АТП в SPOJ от 30.11.2013 г.

Тренировка на АТП върху цикли
Тренировка на АТП върху цикли

На 30.11.2013 г. се проведе тренивовка на АТП в състезателната система SPOJ на АТП.
Условия на задачите: Група 1 и Група 2. Табло на решенията: Група 1 и Група 2

Решаване на задачи от тренировката от миналата седмица

АТП @ БСУ - 16.11.2013 Днес 16.11.2013 в Академията за таланти по програмиране (АТП) към Бургаски свободен университет (БСУ) решавахме задачи от тренировката от миналата седмица. Решените задачи  можете да изтеглите от тук. Условията на задачите са налични в тренировъчната система на АТП на следните адреси: http://dev.bfu.bg/spoj/contests.pl?contest_id=9 и http://dev.bfu.bg/spoj/contests.pl?contest_id=8.

Работа с файлове в C++ за учениците от АТП

862013 На 8 юни 2013 учениците от АТП се запознаха с работа с файлове в C++. Условия и решения на задачите от упражнението са налични тук: (1) stars, (2) numbers, (3) leters. Проведе се и тренировка върху динамични структури (3 задачи за 90 минути). Класиране на първа и втора група е достъпно в състезателната система на АТП. Условия и решения на задачите от тренировката, можете да изтеглите от тук: (A) Минимален елемент и средна стойност, (B) Сравняване на дълги числа и (C) Намиране на позиция.