Втора тренировка на школата по C++

SPOJ
SPOJ

На 29.11.2014 ще се проведе втората тренировка по програмиране на Академията за таланти по програмиране в електронната състезателна система SPOJ. Участниците имат 180 минути време, за да решат и изпратят 12 задачи в тренировъчната система.

Вижте класирането на учениците от сутрешна и следобедна група.

Tренировка на АТП в SPOJ от 30.11.2013 г.

Тренировка на АТП върху цикли
Тренировка на АТП върху цикли

На 30.11.2013 г. се проведе тренивовка на АТП в състезателната система SPOJ на АТП.
Условия на задачите: Група 1 и Група 2. Табло на решенията: Група 1 и Група 2

Домашна работа. Задачи за цикли (for, while, do … while)

За домашна работа учениците имат 8 задачи, които имат за цел да затвърдят техните знания и умения за работа с циклите: for, while и do … while. Условията на задачите от домашната работа можете да изтеглите от тук