Трето онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com

Третото национално онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com се проведе в два дни.

На 8 февруари 2014 (Събота) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 43 от 4 клас, 64 от 5 клас и 31 от 6 клас.

8 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy
8 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy

На 9 февруари 2014 (Неделя) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 10 от 4 клас, 22 от 5 клас и 17 от 6 клас.

9 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy
9 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy

Учениците от Академията за таланти по програмиране (АТП) също участваха и се представиха отлично. Резултатите са налични в тренировъчната система bgcoder.com на Telerik Kids Academy.

Втори срок за учебната 2013-2014

Втори срок за учебната 2013-2014 на Академията за таланти по програмиране (АТП) започва през февруари 2014.

Обучението е организирано в три курса по програмиране. Два от тях съответстват на Telerik Kids Academy учебната програма за програмиране на базата на езика C++, и са предназначени както за начинаещи, така и за напреднали. Третият нов курс запознава обучаемите с езика C# на Microsoft, чрез който могат да се разработват конзолни, десктоп мобилни приложения за платформи Microsoft Windows и Windows Phone.

Първите занятия ще се проведат на 8 и 9 февруари 2014 (събота и неделя) в 29 зала на БСУ, според графика за съответната школа.

За желаещите да продължат обучението си и за нови ученици следва заплащане на такса в размер от 100 лв. която се внася в счетоводството на БСУ до 28 февруари 2014. Моля спазете този срок, защото интереса към школата по програмиране за ученици е голям и има опасност да не успеем да включим вашето дете при забавяне.

Повече информация за самата школа и нейната организация ще бъдат налични след запълване на съответния курс, и ще бъдат публикувани на този сайт от ръководителя на школата: д-р Димитър Минчев, e-mail: dimitar.minchev@gmail.com, мобилен: 0899 148 872. График за провеждането на занятията през втори учебен срок можете да следите тук.

Резултати от второто онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com

Bgcoder Contest 2
Bgcoder Contest 2

Второто национално онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com се проведе в два дни. На 18 януари 2014 (Събота) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 58 от 4 клас, 83 от 5 клас и 37 от 6 клас. На 19 януари 2014 (Неделя) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 4 от 4 клас, 17 от 5 клас и 22 от 6 клас. Учениците от Академията за таланти по програмиране (АТП) също участваха и се представиха отлично.

Класиране на учениците от АТП с ненулеви точки от събота:

5 клас Задача 1. Робот Задача 2. Снежни топки Задача 3. Книги точки
Любомир Марински 70 0 0 70
6 клас Задача 1. Снежни топки Задача 2. Робот Задача 3. Чекмедже точки
Виктор Балтин 100 100 80 280
Кристиан Минчев 100 100 50 250
Пламен Берберов 100 60 0 160
Михаил Спасов 50 0 20 70
Сияна Жекова 0 50 0 50
Владимир Цъгов 30 0 0 30

Второ национално състезание на Telerik Kids Academy

bgcoder.com
bgcoder.com

Второ национално състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в обновената версия на тренировъчната система bgcoder.com, ще се проведе на 18 и 19 януари 2014 (събота и неделя) от 9:00 до 12:00 часа. Като пълноправен член на Telerik Kids Academy всички ученици от 4 до 6 клас на Академията за таланти по програмиране (БСУ) имат право на участие. Пожелавам им успех!

Първи занятия на АТП за 2014

Първи занятия на АТП за 2014
Първи занятия на АТП за 2014

Първи занятия за 2014 година на Академията за таланти по програмиране (АТП) към Бургаски свободен университет (БСУ) с подкрепата на Telerik Kids Akademy се проведоха на 11 и 12 януари 2014 година. Съответно групите за начинаещи и напреднали по C++ решаваха коледните задачи от тренировъчната система spoj, а в неделя групата по C# се занимаваше с тренировката Telerik Academy Exam 1 @ 6 Dec 2011 Morning.

Весела Коледа!

Весела Коледа!
Весела Коледа!

д-р Минчев, пожелава на всички ученици от Академията за таланти по програмиране към Бургаски свободен университет с подкрепата на Telerik Kids Academy, Весела коледа и щастлива и изпълнена с успехи нова учебна година.

Коледна треноровка на Академията за таланти по програмиране

Коледна тренировка на АТП
Коледната тренировка на АТП

На 21 декември 2013 се състоя коледна треноровка на Академията за таланти по програмиране. Учениците имаха 10 задачи и време от 180 минути за тяхното решаване. Класирането на първа и втора група е налично в тренировъчната система SPOJ на школата.

Архивен файл с условията на задачите от тренировката можете да изтеглите от тук.

Среща на основателите на АТП с кмета на Бургас – Димитър Николов

Снимката е взета от сайта на община Бургас
Снимката е взета от сайта на община Бургас

Днес 5.12.2013 г. кметът Димитър Николов проведе среща с Димитър Минчев и Антон Калчев – основатели на Академията за таланти по програмиране /АТП/ към Бургаски свободен университет /БСУ/. По време на разговора възникна идеята за стартиране на школа по роботика към АТП, където децата да се учат не само да сглобяват роботи, но и да ги програмират. Бе обсъдена също и възможността да се организира турнир по програмиране за ученици в град Бургас.

Повече информация вижте в сайта на община Бургас.

Windows Phone Calculator by Lubomir Marinski

phone

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Navigation;
using Microsoft.Phone.Controls;
using Microsoft.Phone.Shell;
using PhoneApp3.Resources;

namespace PhoneApp3
{
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
{
// Constructor
public MainPage()
{
InitializeComponent();

// Sample code to localize the ApplicationBar
//BuildLocalizedApplicationBar();
}

public double z = 0, a = 0, c = 0,s=0,b=0;

private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „1“;
}

private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „2“;
}

private void button3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „3“;
}

private void button4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „4“;
}

private void button5_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „5“;
}
private void button6_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „6“;
}

private void button7_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „7“;
}

private void button8_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „8“;
}

private void button9_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „9“;
}
// +
private void buttonx_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
b = double.Parse(textBox1.Text);
c = b;
textBox1.Text = „“;
z = 1;
}
// –
private void buttonx1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
b = double.Parse(textBox1.Text);
c = b;
textBox1.Text = „“;
z = 2;
}

private void buttonx2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
b = double.Parse(textBox1.Text);
c = b;
textBox1.Text = „“;
z = 3;
}

private void buttonx3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
b = double.Parse(textBox1.Text);
c = b;
textBox1.Text = „“;
z = 4;
}

private void buttonz_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var p = double.Parse(textBox1.Text);
if (z == 1) s = b + p;
if (z == 2) s = b – p;
if (z == 3) s = b * p;
if (z == 4) s = b / p;
textBox1.Text = System.Convert.ToString(s);
}

private void button0_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text += „0“;
}

private void buttonc_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textBox1.Text = „“;
}

// Sample code for building a localized ApplicationBar
//private void BuildLocalizedApplicationBar()
//{
//    // Set the page’s ApplicationBar to a new instance of ApplicationBar.
//    ApplicationBar = new ApplicationBar();

//    // Create a new button and set the text value to the localized string from AppResources.
//    ApplicationBarIconButton appBarButton = new ApplicationBarIconButton(new Uri(„/Assets/AppBar/appbar.add.rest.png“, UriKind.Relative));
//    appBarButton.Text = AppResources.AppBarButtonText;
//    ApplicationBar.Buttons.Add(appBarButton);

//    // Create a new menu item with the localized string from AppResources.
//    ApplicationBarMenuItem appBarMenuItem = new ApplicationBarMenuItem(AppResources.AppBarMenuItemText);
//    ApplicationBar.MenuItems.Add(appBarMenuItem);
//}
}
}

Windows Phone Sport Toto App by Plamen Berberov

Image

namespace PhoneApp3
{
    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
    {
        // Constructor
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int[] Numbers =new  int[6];
            string s = String.Empty;
            Random rand = new Random();
            int rnd;
            for (int k = 0; k < 6; k++)
            {
                rnd = rand.Next(1, 50);
                while (Numbers.Contains(rnd))
                {
                    rnd = rand.Next(1, 50);
                }
                Numbers[k] = rnd;
                s += (System.Convert.ToString(Numbers[k]) + “ „);
            }
            textBoxgenerated.Text = s;
        }
    }