Първи срок на 2015-2016

Първи срок на Академията за таланти по програмиране (АТП) започва през октомври 2015. Записването на ученици става по Интернет чрез електронната платежна система на БОРИКА. Занятията се провеждат всяка събота и неделя според графика в таблицата по долу.

дата, час и зала информация

първа седмица

03.10.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
03.10.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
04.10.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
04.10.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

втора седмица

10.10.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
10.10.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
11.10.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
11.10.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

трета седмица

17.10.2015 – Europe CodeWeek 2015 и първа тренировка в състезателна система SPOJ на школата по C++

17.10.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 113 C++, сутрин
17.10.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 113 C++, следобед
18.10.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
18.10.2015 (не.), ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГИ ОТМЕНЯ ASP.NET, следобед

четвърта седмица

24.10.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 113 C++, сутрин
24.10.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 113 C++, следобед
24.10.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед
25.10.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин

пета седмица

31.10.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
31.10.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
01.11.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
01.11.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

шеста седмица

07.11.2015 – Втора тренировка в състезателна система SPOJ на школата по C++

07.11.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
07.11.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
08.11.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
08.11.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

седма седмица

14.11.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
14.11.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
15.11.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
15.11.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

осма седмица

21.11.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
21.11.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
22.11.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
22.11.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

девета седмица

28.11.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
28.11.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
29.11.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
29.11.2015 (не.), ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГИ ОТМЕНЯ ASP.NET, следобед

десета седмица

05.12.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
05.12.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
06.12.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
06.12.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

единадесета седмица

12.12.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
12.12.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
13.12.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
13.12.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

дванадесета седмица

19.12.2015 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
19.12.2015 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
20.12.2015 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
20.12.2015 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

Коледни и новогодишни празници! Весели празници 😉

тринадесета седмица

09.01.2016 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
09.01.2016 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
10.01.2016 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
10.01.2016 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

четиринадесета седмица

16.01.2016 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
16.01.2016 (сб.), 14:00-17:00, зала 113 C++, следобед
16.01.2016 (СБ.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед
17.01.2016 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин

петнадесета седмица

23.01.2016 (сб.), 10:00-13:00, зала 29 C++, сутрин
23.01.2016 (сб.), 14:00-17:00, зала 29 C++, следобед
24.01.2016 (не.), 10:00-13:00, зала 29 C#, сутрин
24.01.2016 (не.), 14:00-17:00, зала 29 ASP.NET, следобед

Втори учебен срок започва през Февруари. За желаещите да продължат обучението си и за нови ученици следва заплащане на такса в размер от 100 лв. която се внася в счетоводството на БСУ или по Интернет чрез електронната платежна система на БОРИКА до края на Февруари. Занятията се провеждат всяка събота и неделя според график за съответната школа.