За масивите с любов

Arrays
Масиви

Темата на упражнението е масиви, а съдържанието както следва:

  • Слайд 1 = Едномерни масиви, декларация, вход/изход, редицата на Фибоначи в едномерен масив.
  • Слайд 2 = Двумерни масиви, декларация, вход/изход. Задачи: поелементно умножение на матрица с число, събиране на две матрици, умножение на матрици по „Адамар“, произведение на 2 матрици.
  • Слайд 3 = Сортиране на масиви, метод на мехурчето, сложност на алгоритъма, задачи за сортировка.

Изтеглете презентацията за упражнението от тук.

Публикувано от