Статус

състезание

RSOP_XXIX 66

задача

660

потребител

jacknoK 115599

дата

24.07.17 14:21:44

език

cpp

статус

CE

ЛегендаOK = успешно решение,  WA = неверен отговор,  PE = неправилно представяне,  RE = грешка при изпълнение,  CE = грешка при компилиране,  TL = изтекло време.


Dimitar Minchev © 2018