Статус

състезание

ATP-30_27062017 72

задача

737

потребител

Боян Баев 115543

дата

28.06.17 11:38:37

език

cpp

статус

OK

ЛегендаOK = успешно решение,  WA = неверен отговор,  PE = неправилно представяне,  RE = грешка при изпълнение,  CE = грешка при компилиране,  TL = изтекло време.


Dimitar Minchev © 2018