Условие

Състезание

ATP-31_11112017

Буква

R

Инфо

FACTORIAL

Когато искаме на намерим n!(факториела на числото n), то се има предвид, че трябва да се намери произведението на числата от 1 до n. Да се напише програма, която да реализира изчисляване на факториел на въведено число n.

Примерен вход:
7

Примерен изход:
5040

Задачи Решение Въпрос


Dimitar Minchev © 2018