Условие

Състезание

RSOP_XXIX

Буква

C

Инфо

Sum

Дадено е естественото число n, записът на което в десетична бройна система е d1, d2, ... dk. Можем да заменяме произволен брой (от нула до k включително) от всяка от неговите цифри с нула и така всеки път получаваме различни числа. Например, ако n=12345, по този начин можем да получим числата 12045, 10305, 02340, 00340 и още много други, в записа на които могат да участват и водещи нули. Съставете програма Sum, която по зададено естественото число  n,0 < n < 10^16, пресмята сумата на всички различни числа, които се получават чрез описаната замяна на цифри с нули по всевъзможните начини. Програмата да може да изпълнява няколко теста.

Вход: 
Входните данни се получават от стандартния вход. Всеки ред съдържа по едно естествено число n – входът за поредния тестов пример. За край на тестовeте служи числото нула.

Изход: 
Пресметнатата от програмата сума да се изведе на стандартния изход – на нов ред за всеки тестов пример.

Примерен вход:
35
504
1357
0

Примерен изход:
70
1008
10856

Задачи Решение Въпрос


Dimitar Minchev © 2018