Условие

Състезание

ATP-28_11032017

Буква

D

Инфо

PRIME

Напишете програма която да извежда всички прости числа в затворен интервал зададен от клавиатурата.

Примерен вход:
1 10

Примерен изход:
2 3 5 7

Задачи Решение Въпрос


Dimitar Minchev © 2018