Класиране

състезание

ATP-33_25062018

начало

25.06.2018 13:00

продължителност

180

#имерешенивремеABCDEFGHIJKLMNOPQRопити
1Emilia Chachova1079517
1
41
1
085
1
074
3
35
2
144
1
93
1
0066
1
00056
2
0104
1
14
2Александър Стефанов753445
1
26
1
065
1
076
3
38
1
0138
1
000000106
1
009
3Михаил Михайлов4359036
1
066
4
0134
2
23
2
000000000009
4Теодор Милков439831
2
64
1
00
2
0135
2
108
2
000000000009
5Alexander Tenev210335
2
48
1
00000
5
000000000008
6Боян Боичев11140000
1
0034
5
000000000006
7Калоян Карауланов00000
1
000000000000001
Класиране след състезание

Dimitar Minchev © 2018