Класиране

състезание

BFU-28_02052018

начало

02.05.2018 14:00

продължителност

140

#имерешенивремеABCDEFGHIJопити
1Александър Генов866726
1
32
2
43
2
53
1
63
2
115
4
0
1
85
5
90
1
019
2Стойчо Владиков528622
2
34
1
40
1
44
1
000
1
126
1
0
5
012
3Maria Markova424325
1
0
2
55
1
46
1
0000117
1
06
4Станислав Сакарски33880114
3
126
2
000088
1
00
6
12
5Margarita Yancheva212828
3
0
1
60
1
0
2
0000007
6Marin Karabulev22960
6
96
2
000000140
3
011
7Маноел Желев2395126
9
089
2
000000011
8Gabriel Cikov11580
2
138
2
000000004
9Стефани Велева12520132
7
000000007
10Кристина Бойчева00
4
00
1
00000005
11Александър Кънчев00
3
0000000003
Класиране след състезание

Dimitar Minchev © 2018