Весели великденски празници!

Весели великденски празници!
Весели великденски празници!

От 18 до 21 април сградата на БСУ ще бъде затворена поради великденските празници. Занятия на Академията за таланти по програмиране тази събота и неделя (19 и 20 април 2014) няма да има. Весели великденски празници!

Състезание на Telerik в bgcoder

bgcoder.com
bgcoder.com

Напомням ви, че следващото състезание в „Детската академия на Телерик“ е тази събота на 12 април 2014 от 9:00 до 12:00 часа в системата за онлайн тренировки и състезания bgcoder. Така че занятията на “Академията за талати по програмиране” към Бургаски свободен университет ще започнат от 9:00 в зала 29 на БСУ.

Задачи за масиви

Зад.1 Да се състави програма, която записва в масив числата от редицата на Фибоначи, до зададено число въведено N от клавиатурата. Изчислете и отпечатайте на екрана сумата и произведението на числата от масива.

Вход: Изход:
5 12 30

Подсказка: 1+1+2+3+5 = 12 и 1*1*2*3*5 = 30

Зад.2 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.

Вход: Изход:
20
36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
2:65 4:37 6:85 8:51 12:31

Зад.3 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N [5..105] естествени числа в интервала от К до M [100..999]. Програмата да изведе всички нечетни числа, които НЕ принадлежат на предварително указания интервал [К..М]. На първи ред се въвеждат N, K и M следвани от числата.

Вход: Изход:
10 550 750
623 648 921 789 674 777 562 235 671 767
921 789 777 235 767

Зад.4 Да се състави програма, чрез която се въвеждат N на брой естествени числа от интервала [9..299]. Програмата да изведе колко от елементите в масива имат за своя последна цифра първата цифра на общата сума на всички въведени числа. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. На изхода се извежда: общата сума, последната цифра на сумата и числото което има последна цифра равна на последната цифра на сумата.

Вход: Изход:
10
11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
595 5 55

Зад.5 Да се състави програма чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив. Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Да се изведе началната и крайна сума на елементите.

Вход: Изход:
10
53 81 70 88 38 45 15 57 33 50
530 5340

Подсказка: Числа стават: 533 811 700 888 388 455 155 577 333 500

Зад.6 Да се състави програма , чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. На първи ред се въвежда броя N, следван от числата. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.

Вход: Изход:
20
51 27 44 50 99 74 58 28 62 84 45 75 71 97 71 51 35 72 67 46
371

Подсказка: 51+51+27+44+99+28+71 = 371

КАНБАН @ Академия за таланти по програмиране

На 28 и 29 март 2014 обучаемите от АТП имаха възможност да придобият SOFT SKILS по екипна работа. Играта КАНБАН формира умения за работа в екип и състезателен дух. Разделени на 2 отбора Microsoft срещу Apple, участниците се съревноваваха за победа.
В крайна сметка всички много се забавляваха.

Участие във виртуалната общност на УЦДО

ucdo.bfu.bg/alumni
ucdo.bfu.bg/alumni

Учениците от Академията за таланти по програмирне (АТП) към Бургаски свободен университет (БСУ) се включиха към виртуалната общност на Университетския център по дистанционно обучение (УЦДО) със своя собствена група. Сайтът на виртуалната общност е достъпен в Интернет на адрес: http://ucdo.bfu.bg/alumni/. Той е реализиран с финансиране по проект № BG051PO001-4.3.04-003 “Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

23 март 2014 без C# в АТП


В неделя занятия на Академията за таланти по програмиране няма да има!
Моля Ви следете графика на занятията за втори срок на сайта в Интернет на адрес: http://atp.bfu.bg

Промяна в провеждането на занятията

Поради огромния интерес към C# школата занятията ще се провеждат в неделя на 2 групи: сутрин от 10:00 часа и следобед от 14:00 часа. Школата по C++ остава в събота, също в две групи: сутрин от 10:00 часа и следобед от 14:00 часа. Напомням Ви да следите учебния график, където можете да видите и кой ден в коя зала сме.

Школата по C# се радва на огромен интерес

23 февруари 2014 - Академия за таланти по програмиране @ Бургаски свободен университет. Школа по програмиране на C#
23 февруари 2014 – Академия за таланти по програмиране @ Бургаски свободен университет. Школа по програмиране на C#

Школата по програмиране на езика C# се радва на огромен интерес. При нас възрастта няма значение! Ученици и студенти учатват рамо до рамо в нелеката задача да изучат потенциала на Microsoft технологиите: платформата .NET и езика C#. Очакват ни още предизвикателства и много изненади !

Трето онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com

Третото национално онлайн състезание на Telerik Kids Academy за сезон 2013-2014 в тренировъчната система bgcoder.com се проведе в два дни.

На 8 февруари 2014 (Събота) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 43 от 4 клас, 64 от 5 клас и 31 от 6 клас.

8 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy
8 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy

На 9 февруари 2014 (Неделя) от 9:00 до 12:00 часа, съответно със следния брой участници: 10 от 4 клас, 22 от 5 клас и 17 от 6 клас.

9 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy
9 February 2014 = bgcoder.com Contest 3 @ Telerik Kids Academy

Учениците от Академията за таланти по програмиране (АТП) също участваха и се представиха отлично. Резултатите са налични в тренировъчната система bgcoder.com на Telerik Kids Academy.

Втори срок за учебната 2013-2014

Втори срок за учебната 2013-2014 на Академията за таланти по програмиране (АТП) започва през февруари 2014.

Обучението е организирано в три курса по програмиране. Два от тях съответстват на Telerik Kids Academy учебната програма за програмиране на базата на езика C++, и са предназначени както за начинаещи, така и за напреднали. Третият нов курс запознава обучаемите с езика C# на Microsoft, чрез който могат да се разработват конзолни, десктоп мобилни приложения за платформи Microsoft Windows и Windows Phone.

Първите занятия ще се проведат на 8 и 9 февруари 2014 (събота и неделя) в 29 зала на БСУ, според графика за съответната школа.

За желаещите да продължат обучението си и за нови ученици следва заплащане на такса в размер от 100 лв. която се внася в счетоводството на БСУ до 28 февруари 2014. Моля спазете този срок, защото интереса към школата по програмиране за ученици е голям и има опасност да не успеем да включим вашето дете при забавяне.

Повече информация за самата школа и нейната организация ще бъдат налични след запълване на съответния курс, и ще бъдат публикувани на този сайт от ръководителя на школата: д-р Димитър Минчев, e-mail: dimitar.minchev@gmail.com, мобилен: 0899 148 872. График за провеждането на занятията през втори учебен срок можете да следите тук.