График на занятията

График на занятията
График на занятията

Обучението в Академията за таланти по програмиране е организирано в тематични школи за начинаещи, напреднали и експерти под формата на курсове с продължителност от 30 учебни часа и цена от 100 лв. Занятията се провеждат събота и неделя в сградата на БСУ, според предварително обявен график за съответната школа.

Архив


За записване се заплаща такса в размер от 100 лв., която се внася в счетоводството на БСУ или по Интернет, чрез електронната платежна система на БОРИКА. Интересът към школите е голям, побързайте да се запишете и Вие.

Leave a Reply