Стипендии “ПОДКРЕПА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ”

Zonta International
Zonta International

СНЦ „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС” – член на Zonta International, обявява за учебната 2015/2016 г. онкурс за стипендии под наслов „Подкрепа на млади таланти”. Цел на конкурса: да бъдат подпомогнати в развитието си млади и изявени таланти в областта на науката, изкуството и спорта. Брой стипендии: 6 (шест) броя. Размер на стипендията: 1000 /хиляда/ лева годишно. Стипендията се изплаща ежемесечно.  Условия за кандидатстване: Могат да участват ученици, обучаващи се на територията на област Бургас, от 4 клас до 12 клас. Максимален доход на член от семейството: 500 лв.  Среден успех от обучението за последната учебна година: минимум мн.добър 5,00.

Необходими документи:

  1. Удостоверение/грамота/диплом и др. за класиране от I до V място и спечелени награди от конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно, национално и регионално ниво.
  2. Ученически бележник за последната учебна година.
  3. Характеристика, издадена от училището.
  4. Попълнени и подписани формуляр и декларация.

Срок за подаване на документите: до 30.10.2015 г. След изтичане на крайния срок документи няма да бъдат приемани.  Формулярът за кандидатстване може да изтеглите от тук: http://dox.bg/files/dw?a=36c25a898e

Подаване на документите:

  1. На адрес: гр. Бургас, площад „Баба Ганка” № 5, ет.2- всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00ч.
  2. По електронна поща – попълнените и подписани формуляр и декларация, както и всички други документи се сканират и се изпращат на адрес: zontaburgas2003@gmail.com

Published by

Dimitar Minchev

PhD of Informatics